☰ Menu
Only Adult | Dla Dorosłych
uwaga Cookies, Rodo, 2257 .. wiecej
DIETY ZGODA | ENTER

sepxxx.info Read about my cookie policy and my privacy policy. Because going further, you accept these rules.

sepxxx.info Przeczytaj o mojej polityce plików cookie i mojej polityce prywatności. Bo wchodząc dalej akceptujesz te zasady.

In compliance with the Federal Labeling and Record-Keeping Law (also known as 18 U.S.C. 2257), all models located within our domain were 18 years of age or older during the time of photography. All models' proof of age is held by the custodian of records (company), which is listed below. All content and images are in full compliance with the requirements of 18 U.S.C. 2257 and associated regulations

Zgodnie z obowiązującym prawem polskim, UE oraz federalnym USA, oraz Ustawą o Przechowywaniu Dokumentów (znanym jako 18 U.S.C. 2257), wszyscy modele występujący na naszych stronach mieli ukończony 18 rok życia w momencie wykonywania zdjęć. Oświadczenia modeli potwierdzające ich wiek są w posiadaniu firm/osób wymienionej poniżej. Wszystkie zdjęcia i zawartość stron są w pełni zgodne z wymogami ustawy 18 U.S.C. 2257 i pochodnych. Wyłącznie do wglądu dla odpowiednich służb

sepxxx.info

Coś o Mnie? Kim Jestem?! Jestem Normalny Facet. Moje hobby i Moja pasja to Sex i Erotyka

Erotyka, seks, pożądanie i namiętnosć to moje prawdziwe pasje. Kocham je w każdej formie. Jest to jedyne prawdziwe piękno i prawda naszej egzystencji

Uwielbiam oglądać subtelną erotyke kobiecego aktu i erotyczny taniec. Lubię przyglądać się nagim gibkim ciałom kobiet i dziewczyn tak ubranym jak i całkiem nagim. Jest to naturalne piękno samo w sobie. Raj dla oczu pokarm dla duszy. Uwielbiam uprawiać seks na każdy możliwy i nie możliwy sposób. Penetrować każdy zakątek kobiecego ciała, uwielbiam napełniać i oblewać kobiece usta, piersi, pochwe spermą, gorącą i lepką wprawiając Ją tym w spazm rozkoszy orgazmu. Nagie ciało kobiety to świątynia a targane spazmami namiętności, podniecenia i orgazmu to jak lot przez drogę mleczną. Usta kobiety są stworzone nie tylko do pocałunków, są stworzone do wypełniania męskim nasieniem, spermą która nie mieszcząc się w buzi wypływa kącikami i spływa na szyję, widok warg otulonych gęstą spermą to szczyt rozkoszy dla oka mężczyzny i geneza ekstazy pocałunku, forma wspólnego oddania, poświęcenia i połączenia się w miłości i zjednoczeniu w akcie płciowym (sperma jest bardzo zdrowa). Wspólny stosunek w każdej pozycji z przodu, od tyłu, na kolanach, na stojąco, na boku, na jeźdżca, na łyżeczkę, na pieska czy misia ... seks delikatny z pieszczotami oralnymi i recznymi lub ostre mocne głębokie pchnięcia, takie rżnięcie rżniecie prawie aż do bólu i utraty tchu. To natura i jej piękno zawarte w szale namiętności, pożądania dające rozkosz i ukojenie zmysłom. Kobiety marzą o tym choć nie zawsze mają odwagę się do tego przyznać. Bóg czy ewolucja nie dały nam seksu, pożądania i namiętnosci po to byśmy się go wyrzekali, wzbraniali przed nim, ograniczali zakazami czy celibatami. Dostaliśmy go w pakiecie z urodzeniem i przyszłą śmiercią. Mamy z narzuconego boskiego przymusu pieprzyc się, chędożyć i zapłądnaić z kim popadnie a by nam się tego chciało i bez pohamowania pełni żądzy i namiętności uprawiali go wszędzie i z każdym kto chce sprawia nam to olbrzymią przyjemnosć (często nawet ofiary gwałtu mają orgazm). Rozum zaś, wymyslajac coraz to nowe i lepsze sposoby stara nam się pomagać w osiąganiu coraz wiekszęgo zadowolenia

About Me, Who I Am! The Erotic Man, May my hobby and passion is sex and erotica

Eroticism and sex are my real passions. I love them in every form. It is the only true beauty and the only truth of our existence

I love to watch the subtle eroticism of a woman's act and erotic dance. I like to look at the naked, flexible bodies of women and girls. It is a natural beauty in itself. I also love having sex for every possible and impossible way. Penetrate every corner of the female body, I love to pour on her lips, breasts, vagina with hot and sticky sperm, setting her in the spasms of the pleasure of orgasm. The naked body of a woman tormented with spasms of passion and excitement is like a flight through a milky way. The mouth of a woman filled with male seed, sperm that falls outside the mouth, flows out of the corners, and the view of lips wrapped in thick sperm are the peaks of pleasure for the man's eye and the genesis of ecstasy kiss, form of joint devotion, dedication and joining in love and unification in sex act. Common attitude in every position from the front, from the back, on the knees, standing, on the side, on the rider, on a teaspoon, such a gentle sex with a caress or sharp strong deep fuck almost until pain is nature and its beauty contained in the scales of passion, lusts that give pleasure and relief to the senses. God, whether evolution did not give us sex and the whole of its envelope, so as to renounce it, refuse it, restrict it with bans or celibates. He gave us to him, without restraint, full of lust and passion, he would cultivate it everywhere and with everyone who wants it. Reason, however, is to help us achieve more and more satisfaction